banner

Tuse Næs Vandværk A.m.b.a.

Velkommen til hjemmesiden for Tuse Næs Vandværk.
Vandværket pt. har 1076 andelshavere og forsyner 1180 forbrugere på Tuse Næs.

I menuen øverst på siden, findes forskellige oplysninger om vandværket.
Vil du i kontakt med vandværket, findes adresser og telefonnumre under Kontakt.

Markeslev Strand Vandværk

Markeslev Strand Vandværk

Kildeplads Bognæs

Kildeplads Bognæs


Historik:

Markeslev Strand Vandværk blev stiftet som andelsselskab den 4. marts 1962.

Forsyning til Hørby vandværk blev overtaget i 1984, hvor Hørby vandværk blev nedlagt.

Forsyning til Udby vandværk blev overtaget i 1987, hvor Udby vandværk blev nedlagt.

Efterfølgende blev vandværket omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar i 2008.

Bognæs Ny Vandværk som blev stiftet som andelsselskab i 1962 og Markeslev Strand Vandværk fusionerede pr 01/01-2014, og dannede herved Tuse Næs Vandværk Amba.

Bognæs Ny vandværk blev nedlagt i 2020.

Råvand fra de 2 boringer bliver ført til Markeslev Strand Vandværk af ny råvandsledning.

Forsyning af rent vand til Bognæs området sker fra Markeslev Strand vandværk. Arealet med boringer og målestation er omdøbt til Kildeplads Bognæs.

Morsø vandværk blev i 2021 nedlagt og lagt ind under Tuse Næs Vandværk med forsyning fra Markeslev Strand Vandværk