Analyser

pdfNederst på denne side, kan du hente de seneste analyser af drikkevandet vandet fra Tuse Næs Vandværk. 

Hårdhed [°dH]. Vands totale indhold af opløst calcium og magnesium betegnes som hårdheden, hviket betyder noget for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand, ligesom armaturer, kaffemaskiner samt diverse hårde hvidevarer tilkalker hurtige jo hårdere vandet er. Hårdheden måles i Danmark i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad Deutsche Härte). Vandet i det tidligere Bognæs Vandværks område er 13 dH, og i området for tidligere Markeslev Strand Vandværk er hårdheden 18 dH.

 dHInddeling i Danmark
0–4 Meget blødt
4–8 Blødt
8–12 Middelhårdt
12–18 Temmelig hårdt
18–24 Hårdt
24–30 Meget hårdt
>30 Særdeles hårdt

Baseret på mange artikler og fjernsynsklip i august 2017, om forurering af drikkevand med pesticidrester,
herunder specifikt med Glophosat, Bentazon og Desphenyl-chloridazon, som er fundet hos en række
vandværket landet over, kan det oplyses at vi på Tuse Næs Vandværk løbende får analyseret for en meget
lang række microforureninger. Herunder også for Glyphosat og Bentazon. Der er analyseret specifikt
for Desphenyl-chloridazon, samt ikke mindre end 8 andre stoffer i Des-familien af pesticier, og ingen af disse
er konstateret på nogen af Tuse Næs Vandværks to vandværker. Dette er som forventet, da det ikke er
sandsynligt, at Desphenyl-chloridazon vil kunne forekomme på Tuse Næs Vandværk, dels fordi stoffet ikke
har været solgt de seneste 20 år, og dels fordi det primært blev anvendt til behandling af roe-marker,
som ikke har været nogen fremtrædende afgrøde på Tuse Næs i nærheden af vores vandboringer.

 

For at se dokumenterne skal Adobe Reader være installeret
Klik på dette link for at downloade/installere Adobe Reader