banner

Forsyningssikkerhed

Torsdag d. 10. nov. 2022 mellem kl. 09:00 og 12:00 afprøver To-Bjerg, Kisserup og Markeslev Vandværk den fælles dieseldrevne el-generator.

Dette for at kontrollerer forsyningssikkerheden, hvis elforsyningen til Tuse Næs afbrydes.

Der må påregnes små trykvariationer i ledningsnettet i dette tidsrum.

 Der kan forekomme mindre misfarvning af vandet i denne forbindelse.