banner

Forsyningssikkerhed

Afprøvningen af nødgenerator d. 10. nov. 2022 forløb uden problemer og uden gener for forbrugerne. Omskiftning af elforsyningen fra netdrift til generatordrift, skete på under 1 minut og uden nævneværdig trykfald i ledningsnettet.