banner

Der er ikke PFAS i drikkevandet.

Prøvetagning d. 8. nov. 2022 af det udpumpede vand fra Markeslev Strand Vandværk og hos en andelshaver viser at vort drikkevand IKKE er forurenet med PFAS stoffer.

Analyseresultatet kan ses under fanen "Analyse" og er dateret 23-11-2022.