banner

Analyse for pesticider.

Miljøstyrelsen har pr 10. maj 2019 opdateret drikkevandsbekendtgørelsen, sådan der fremover også skal analyseres for
pesticidet CTA, (Chlorothalonil amidsulfonsyre).
                                                                      
Analyserne skal være udført senest 01. november 2019.

Vandet fra både Bognæs værket og Markeslev værket er blevet analyseret, uden fund af CTA.

Opdateret 03. september 2019