banner

Rapport om trykforhold

I forbindelse med eventuel overtagelse af forsyningsnet og forsyningspligt til nuværende andelshavere under Mårsø Vandværk, er anlægstrykket på ledningsnettet målt og analyseret ved forsyning fra Tuse Næs Vandværk.

Rapport med analyser vedrørende driftsforholdene kan læses under menupunktet 'Analyser'