banner

Bognæs værket.

Ombygning på Bognæs værket.

Vandværket er i gang med en større ombygning på Bognæs værket, således at råvandet fra de to boringer i Bognæs ledes til Markeslev værket, og således at forsyningsområdet i Bognæs forsynes med frisk vand fra Markeslev værket.
Resultatet vil blive, at selve Bognæs værket ikke anvendes fremover, hvilket skyldes ændrede krav fra Holbæk Kommune,
der ikke tillader udledning af skyllevand til Holbæk fjord efter 2020. Anlægsarbejdet forventes afsluttet december 2019.

Opdateret 29. november 2019