banner

Måleraflæsning

Ved alle forbrugere, der har fået skiftet vandmåler til elektronisk måler, foretages måleraflæsningen af vandværkets personale. Forbrugerne skal ikke foretage sig noget.

 

For forbrugere, der ikke har fået skiftet til elektronisk måler, skal forbrugeren aflæse sin vandmåler som tidligere og sende informationerne som angivet på tilsendt aflæsningsskema.