Takstblad 2020

Anlægsbidrag for år 2020:

I hele vandværkets dækningsområde pr ejendom / bolig:

- hovedanlæg                       Kr.    6.500,-

- forsyningsledningsbidrag  Kr.    8.257,-

- stikledningsbidrag             Kr.  13.410,-                                                

Kr.

28.167,-             

   

 

Driftsbidrag for år 2020 :

   

Årlige faste afgifter pr ejendom / bolig :

   

Fritids- og helårshuse

Kr.

600,00

Landbrug u/bi måler

Kr.

600,00

Landbrug m/bi måler

Kr.

1.000,00

Pumpestationer

Kr.

600,00

Forbrugsafgift pr m3

Kr.

4,50

Forbrugsafgift pr m3– leveret til ikke andelshavere               

Kr.

5,80

     

Statsafgift pr m3

Drikkevandsbidrag pr m3

Samlet statslig afgift pr m3

Kr.

Kr.

Kr.

6,18

0,19

6,37

 
     

Gebyr for ikke rettidigt betalte afgifter                       

Kr.

100,00

Gebyr for eventuel 2.rykker

Kr.

200,00

Gebyr for lukning af vandforsyning

Kr.

800,00

Gebyr for genåbning af vandforsyning

Kr.

800,00

Gebyr for flytteopgørelse

Kr.

200,00

Gebyr for manglende måleraflæsning

Kr.

200,00

Timeforbrug faktureres pr. påbegyndt time                                                                             Kr. 400,00

Alle ovenstående takster er excl. moms.

Anlægsbidraget index reguleres hvert år pr 1. januar efter Danske Vandværkers stignings procent.

Betales forfaldne afgifter ikke ved påkrav, har vandværket ret til at lukke for vandforsyningen, og andelshaveren vil efterfølgende blive slettet som andelshaver.

Beløb under Kr. 200,- refunderes ikke fra vandværket.

Ovenstående taktsblad for 2020, er godkendt af Holbæk Kommune den 11. december 2019.