Hvad er der i vandværket?

Kontoret

Kontoret

Køkken

Køkken

Styringstavle

Styringstavle

Indgangsdør med zone angivelse

Indgangsdør med zone angivelse

Gul zone

Gul zone

Skyllefiltre

Skyllefiltre

Rød zone

Rød zone

Flowmåler

Flowmåler

Pumper til forbrugere

Pumper til forbrugere