Hvad er der i vandværket?

Pumper til forbrugere

Pumper til forbrugere

Flowmåler

Flowmåler

Køkken

Køkken

Styringstavle

Styringstavle

Rød zone

Rød zone

Kontoret

Kontoret

Skyllefiltre

Skyllefiltre

Indgangsdør med zone angivelse

Indgangsdør med zone angivelse

Gul zone

Gul zone