Hvad er der i vandværket?

Flowmåler

Flowmåler

Kontoret

Kontoret

Rød zone

Rød zone

Skyllefiltre

Skyllefiltre

Gul zone

Gul zone

Køkken

Køkken

Indgangsdør med zone angivelse

Indgangsdør med zone angivelse

Styringstavle

Styringstavle

Pumper til forbrugere

Pumper til forbrugere