Hvad er der i vandværket?

Styringstavle

Styringstavle

Gul zone

Gul zone

Køkken

Køkken

Indgangsdør med zone angivelse

Indgangsdør med zone angivelse

Rød zone

Rød zone

Kontoret

Kontoret

Flowmåler

Flowmåler

Pumper til forbrugere

Pumper til forbrugere

Skyllefiltre

Skyllefiltre