Hvad er der i vandværket?

Styringstavle

Styringstavle

Indgangsdør med zone angivelse

Indgangsdør med zone angivelse

Køkken

Køkken

Flowmåler

Flowmåler

Gul zone

Gul zone

Skyllefiltre

Skyllefiltre

Kontoret

Kontoret

Pumper til forbrugere

Pumper til forbrugere

Rød zone

Rød zone