Hvad er der i vandværket?

Køkken

Køkken

Gul zone

Gul zone

Flowmåler

Flowmåler

Styringstavle

Styringstavle

Indgangsdør med zone angivelse

Indgangsdør med zone angivelse

Kontoret

Kontoret

Skyllefiltre

Skyllefiltre

Pumper til forbrugere

Pumper til forbrugere

Rød zone

Rød zone